Tot de laatste plaats was ook dit jaar de zaal weer gevuld.
De toekomstige heerser kwam binnen als grote uil verkleedt.
Na de ontmaskering kwam Theo Klompen van beroep broodbezorger en 29 jaren jong tevoorschijn. Als Theo 1 heerste hij over het Ulewappersriek met als spreuk
"Wa is Goe…. Ulewappers Bloe"
Als secondanten traden op: Vorst Sjaak Nooijen en Adjudant Sjaak Sonnemans.