Op zondag 2 januari 2005 om 11 minuten over 4. Werd op spectaculaire wijze de 45ste Opperuul bekent gemaakt.
In een overvolle zaal Internos werden de aanwezigen op het verkeerde been gezet, door met een vermomt nep Prinsenpaar de zaal te betreden. Het echte Prinsenpaar was namelijk in de zaal aanwezig, en kon door deze afleiding ongezien de zaal verlaten om vervolgens uit te komen als, Prins Werner dun Uurste en Prinses Dorien.
De Prins heeft al bijna 15 jaar een eigen bedrijf nl. Bouwbedrijf Werner Franssen BV. En zijn leeftijd is 38 jaren jong
Prins Werner dun Uurste regeert met zijn lijfspreuk
" Mi deez daag heb ik ginne truifel in de hand,
mer zwaai ik mi minne scepter over 't Ulewappersland."
Gesecondeerd door Vorst Twan Pijnenburg en Adjudant Rick Ewalts.