Proclamatie Prins Patrick dun Uurste. 

·         Ik, Prins Patrick dun 1ste, 49ste prins van ut Ulewappersriek

·         Ook wel bekend als ‘Keup’

·         Gelukkig getrouwd mi prinses Wendy

·         Beschermheer van onze Skippy’s

·         Bij de gratie van Vorst Twan, Adjudant Joop, Bestuur, Road van Elluf, Hofkapel en alle Ulewappers en Ulewapperinnekes.

·         Heerser van ut Ulewappersriek.

·         Afgezant van de Keulsebaan en buurtverinniging ‘Klavertje Vier’

·         Leider van bouwprojecten met lange en korte ei

·         Fokker van Wallaby’s

·         Dè we allebei ut Carnavalsgebeure hog in ’t vaandel hebbe stoa, en nog altidj gèr dur bij zin.

 

  Als heerser van ut Ulewappersriek proclameer ik de volgende elf artikelen: 

 1. Dè wij ut verrekkes sjòn en un hèlle eer vinge um Prins en Prinses van 't Ulewappersriek te mugge zin.
 2. Dè we saame mi familie, kammeruj, bekende en alle inwoners van het ulewappersriek, dur un verrekes sjon fist van wille make
 3. Dè ik saame mi ons Wendy, straks terug kan kieke op unne geweldige carnaval en dè zalle blieve herinneren ons hil lève lang.
 4. Dè wij ex Prins Joop d'n urste en ex Prinses Jacqueline bedanken vur de hèlle sjonne carnaval van vurrig jaor
 5. Dè we de zieke, de bejaarden en de carnavalskiendjes die geborre wèère zeker nie zalle vergeten.
 6. Ut makt nie uit wie of hoe ge bent. As ge er me de carnaval mèr bij bent
 7. Dè we di joar de road van elf bij elkaar zalle kriege, al moet ik ze zelf bij-èn gon zuuken.
 8. Dè de Jeugdprins en Prinses en de bejaardeprins (met prinses) mer ok zeker de hofkappel un hèlle gezellige carnaval zalle hebbe.
 9. As ge unne Kater hèt, nie moeilijk moet doe, breng um gewoon mee.
 10. Dè iedereen tijdens de carnaval nie hoeft te lijne, mi veul hossen de kilo’s vanzelf zalle verdwijnen.
 11. Lach zö lang ge lèèft, want ge lèèft zö lang ge lacht

  Lijfspreuk: Mi de carnaval zitte ge bij de Ulewappers goe, we bouwe één groeët fest tot aswoensdig toe!