Sommigen zien het als de allerlaatste warming-up voordat op Carnavalszaterdag met de overdracht van de sleutels aan de (jeugd)heersers van de prinsendommen deze heerschappen officieel door het gezag worden erkend en de carnaval wordt geopend. Anderen zien het als de eerste van 5 dagen vol gas! Hoe je er ook tegenaan kijkt op deze carnavalsvrijdag gaat de jeugd voorop op vele scholen en in vele prinsendommen er al een geweldig feest van maken

Zo ook op bassisschool st. Willibrordus in het Ulewappersland waar Jeugdprins Thijs de Scepter zwaait en samen met Jeugdprinses Britt en hun adjudanten Tim en Anouk voorop gaan in het feestgedruis met in hun kielzog hun raad van 11 en dansmariekes.. In de ochtenduren is er al een feestje waarbij exclusief Opperuul Robin I en Juffrouw Prinses Yvonne en een kleine delegatie van het bestuur aanwezig zijn die samen eerst al een kort bezoekje hadden gebracht aan de Diamant in Someren, de school waar ons prinsesje les geeft. Tijdens deze ochtend zijn er al enkele optredens en krijgt het best verklede ulewapper(inne)ke een onderscheiding. Na de middag is er nog een bomvol programma waarbij Prins Robin ook een groot deel van zijn gevolg meeneemt om samen met de jeugd Carnaval te vieren. Om 13.11 uur wordt onze heerser samen met zijn prinsesje, vorst, adjudant, bestuur, raad en enkele leden van de Hofkapel wel op een bijzondere manier welkom geheten in de gymzaal. De raad en dansmariekes van Prins Thijs en Prinses Britt vormen een heuse erehaag waarmee ze onze hoogheden en hun gevolg onthalen. Een korte polonaise volgt waarna direct presentatot Jack Thijssen het woord neemt, het hoog bezoek welkom heet, en direct al het eerste optreden van de middag aankondigt. Jip en Jorn laten zien waarom dit feestje in de gymzaal is. Met hun dans op “de snollebollekes” is het net of ze de rest een les geven. Al hun bewegingen, zwaaien met de armen, handjes omhoog en omlaag worden door het voltallige publiek gevolgd en uiteindelijk sluiten ze hun optreden af door het publiek in te lopen en een polonaise te starten.. wat een artiesten!

Direct daarna wordt het het aanwezige publiek nog wat moeilijker gemaakt. het is namelijk tijd voor een Pinguindans. Gelukkig voor hen staan er op het podium een 4-tal meiden die voordoen hoe het moet. Noa, Lucy, Bo en Suus geven iedereen een spoedcursus pinguindansen en met succes. Deze les wordt goed gevolgd en met de handjes op de tenen worden er heel wat rondjes gedraaid in de zaal.. een zaal overigens waarvan de vloer na dit optreden even vrij gemaakt moet worden, het publiek gaat naar de zijkant en de confetti en serpentine worden opzij geveegd en niet voor niets. De muziek die volgt luid de opkomst van de Dansmariekes in die bezit nemen van deze vloer en daarna zich helemaal laten gaan. Wat een energie en danskunsten laten deze meiden zien en wat een plezier stralen ze tijdens het dansen uit.. met deze meiden in aantocht kan CV de Ulewappers waarschijnlijk de komende jaren overal weer goed voor de dag komen met hun eigen Dansmariekes die dit jaar toch echt wel worden gemist. Een geweldig applaus valt deze meiden ten deel en dat is dik en dik verdiend.

Tijd voor een korte onderbreking van het feestgedruis en even aandacht voor een paar officiële handelingen. Eerst krijgen onze heersers en hun adjudanten van de Jeugdcarnaval hun proclamatie als cadeau van de jeugdcommissie. En waar afgelopen zaterdag de jeugdheersers door onze Opperuul en zijn prinsesje werden onderscheiden, nu is het de beurt aan Jeugdprins Thijs en Jeugdprinses Britt de beurt om onderscheidingen uit de delen. De eerste zijn voor hun collega’s van CV de Ulewappers, Prins Robin I en Prinses Yvonne waarna ook de ouders van de jeugdheersers onderscheiden worden. Hierbij knielen ze plechtig voor hun inmiddels adelijke zoon of dochter en nemen dankbaar en trots deze onderscheidingen in ontvangst. Een korte onderbreking volgt en er is even tijd voor een aantal polonaises beginnend op de Schlager gevolgd door de Snollebollekes die

tijdens deze carnaval veelvuldig te horen zijn in het Ulewappersrijk sinds prins Robin hier de scepter zwaait.

Maar dan neemt presentator Jack Thijssen weer het woord om nog maar eens een optreden aan te kondigen, een 6 tal jongens staan te popelen om net als tijdens de Nirkanstse Jeugdmiddag hun dans te laten zien. Brent, Sepp, Ties, Yuri, Jur en Ruben springen er op los met “de vloer is lava” wat ze afwisselen met enkele polonaises.. ze worden gevolgd door nog een optreden van de Nirkantse Jeugdmiddag en niet van de minste. Het zijn de Winnaressen van die middag in januari waar veel jonge ulewappers en ulewapperinnekes hun talenten showden aan een bomvolle zaal internos. Naomi, Milly, Mila, Kaat, Luna en Isa namen toen de wisselbeker mee en deze Partygirls swingen er opnieuw flink op los en aan het eind van ieder refrein brengen ze de hele zaal weer in beweging door zelf het voorbeeld te geven en zie iedereen laten springen.. Voor het slotoptreden van de middag wordt de vloer weer even vrij gemaakt, want niet alleen de dansmariekes van groep 8 hebben laten zien geweldig te kunnen dansen, samen met jongens van de raad erbij en in hun midden uiteraard Prins Thijs en Prinses Britt hebben ze ook een dans ingestudeerd waarmee ze de zaal weer zichtbaar vermaken. Prins Robin heeft dit jaar wat beter opgelet dan zijn voorgangers want hij hoeft deze middag nog niet mee te dansen omdat hij goed op zijn scepter heeft gelet. Maar wellicht dat hij tijdens een van de instuif-avonden hier alsnog niet aan ontkomt. Nu heeft hij in ieder geval al goed kunnen kijken hoe het moet.

Kort hierna zit het programma in de gymzaal erop en trekt het hele gezelschap richting residentie het Dorpscafe waar ditmaal eerst niet alleen Prins Robin en Prinses Yvonne het biljart bestijgen maar ook Jeugdprins Thijs, Jeugdprinses Britt en hun adjudanten Anouk en Tim om bejubeld te worden en samen met alle aanwezigen het feestje nog even door te zetten.. deze feestvreugde wordt nog eens vergroot als blijkt dat er nog een Ulewapperinneke een adelijke titel gekregen heeft op deze carnvalsvrijdag. Vorst Cor neemt namelijk het woord en verkondigd de blijde boodschap dat Mara van Grootel deze ochtend is uitgeroepen tot Jeugprinses van de Brigantijn. En nadat ook zij het biljart heeft bestegen en onderscheiden is door onze Opperuul gaat het feestje verder met 2 prinsen en opnieuw 3! prinsessen op het biljart. En het feestje gaat daarna nog een aantal uurtjes door, want want een enthousiasme straalt ons jeugdprinsenpaar uit, ze blijven maar gaan en nemen continue iedereen mee in het feestje en de polonaise. In Deurne wordt morgenmiddag misschien de carnaval officieel geopend voor alle prinsdommen in groot Deurne, voor wat betreft het Ulewappersland zijn ze dan een beetje te laat. Daar is het mooiste en grootste volksfeest van Nederland al in volle gang! Morgen volgt dag 2 van wat er alle schijn van heeft weer een onvergetelijke Carnaval 2019.

Dus Ulewappers en Ulewapperinnekes, zorg dat je al je andere plannen smorgens geregeld hebt. Stap in die Ulewapperstrein en kom zaterdagmiddag naar de Markt in Deurne en pak die geweldige kans om Prins Robin I, zijn Prinsesje Yvonne, Jeugdprins Thijs en Jeugdprinses Britt te zien stralen vanaf het balkon van het gemeentehuis en maak er samen met alle Ulewappers en Ulewapperinnekes, en gebroederlijk met alle andere heersers en onderdanen van de andere prinsdommen een onvergetelijke middag van waarvan je zeker niet wil horen hoe mooi het was, maar in plaats daarvan je jezelf een twinkeling in de ogen cadeau kunt doen door het mee te maken en er zelf van te genieten. Tot in Deurne Alaaf!