Rond de klok van half 7 is het dan echt zover.. voor de allerlaatste keer vertrekken Prins Robin en zijn Prinsesje Yvonne in die hoedanigheid richting de Moost om daar hun collega’s van de jeugdcarnaval uit hun functie te gaan ontheffen.. Jeugdprins Thijs, Jeugdprinses Britt, Adjudant Tim en Adjudante Anouk die hebben laten zien deze carnaval dat de jeugd echt wel weet hoe carnaval gevierd kan worden, en de werkwoorden feesten en genieten op de best mogelijke manier hebben uitgevoerd.

Voor de laatste keer vormen deze jeugdheersers en hun gevolg dat al uit hun functie is ontheven en in gewone carnavalskledij gaat feesten vanavond een erehaag voor de Opperuul en zijn hele gevolg. Na een half uurtje feesten op de muziek van DJ Roel en de Ulewappers Hofkapel neemt Vorst Cor het woord. Hij start met het bedanken van een aantal mensen en organisaties die Jeugdcarnaval mogelijk hebben gemaakt waaronder de Instuif, Club van 11, Chantal Hopstaken voor het begeleiden van de Dansmariekes, de Basisschool en alle ouders voor alles wat ze samen hebben geregeld zoals o.a. het bouwen van dat geweldidge Ulewappersnest. Op de vragen aan Prins Thijs en Prinses Britt wat ze het leukste vonden waren ze eensgezind en duidelijk. Alles was heel erg leuk, maar de scene op het balkon waarop ze bejubeld werden door die vele vele Ulewappers met hun vlaggen en de Optocht springen er toch wel bovenuit als Prinselijke hoogtepunten. Ook de Raadsleden en Dansmariekes van groep 8 worden door Vorst Cor bedankt en de vraag wordt gesteld of ze volgend jaar met de CV als Dansmariekes door willen en het lijkt erop dat die meiden daar wel oren naar hebben. Iets waar CV de Ulewappers ook erg blij mee zal zijn want ze werden echt wel gemist dit jaar.

Nog 1 keer mag het heersend kwartet gezamenlijk de spreuk benoemen voordat aan Prinses Britt wordt gevraagd de cape te ontdoen van Adjudante Anouk gevolgd door Prins Thijs die met dit zelfde ritueel bij zijn Adjudant Tim ervoor zorgt dat deze kinderen weer als Tim Langers en Anouk Trines door het leven zullen gaan. Prinses Yvonne wordt dan naar voren gehaald om haar collega dan echt definitief van haar kroontje en cape te ontdoen en zo Prinses Britt weer om te toveren tot Britt Sonnemans.. nog 1 steek is er over… en aan Prins Robin de taak om jeugdcarnaval nu echt te gaan sluiten door Jeugdprins Thijs II zijn steek af te nemen, en hem van zijn cape te ontdoen. Thijs twijfelt even maar nu mag hij zijn scepter ongestraft inleveren en als Thijs Biemans samen met zijn klasgenoten en alle andere aanwezigen er nog een gezellig feestje van te gaan maken. een feestje dat wordt ingezet door de Ulewappers Hofkapel die nog enkele nummers speelt voor deze inmiddels ex-heersers van de jeugdcarnaval en net als bij de grote afsluitingsceremonie die aanstaande is traditioneel af te sluiten met de Bolero.. Gelukkig is dit kwartet en hun klasgenoten nu ze niet meer in functie zijn het feesten zeker niet verleerd want samen met Prins Robin en zijn gevolg feesten ze nog lekker door, en ook nadat de Ulewappers Hofkapel voor de aller, allerlaatste keer ons Prinsenpaar naar buiten begeleid gaat het feestje in de Moost nog een tijdje door.

Rond de klok van 20.00 wordt ons prinsenpaar nog 1 keer onthaald in hun residentie en zullen ze voor de laatste keer in hun hoedanigheid het biljart bestijgen en de feestvreugde van daaruit te verspreiden over alle aanwezigen op de muziek van de Ulewappers Hofkapel die nog eventjes vol gas gaat.. en 22 minuten later zal Prins Robin nog een tweetal onderscheidingen uitreiken. De eigenaren van residentie ’t Dorpscafe worden hiermee gelauwerd als dank voor hun goede zorgen voor CV de Ulewappers. Het begin van de sluitingsceremonie waarin Vorst Cor een aantal onmisbare personen en organisaties bedankt zonder wie Carnaval in Ulewappersland niet gevierd kan worden op de manier zoals we dat al jaren doen. uiteraard de Jeugdheersers en Jeugdcarnaval, Prinsengarde, Sponsoren en leden van CV de Ulewappers in welke hoedanigheid dan ook, net als de tientallen mensen die zich in diverse commissies belangeloos inzetten..

Hierna volgt een dankwoord van ons prinsenpaar die hun belevenissen en alles wat hen is overkomen nog nauwelijks lijken te kunnen bevatten. En ondanks dat ze van nature geen sprekers zeggen te zijn verwoorden ze op toch hele mooie wijze wat ze hebben beleefd, en wie ze op welke momenten daarvoor enorm dankbaar voor zijn.. 2 Woorden die eruit springen zijn DANKBAAR en TROTS. Dankbaar en trots op hun families op wie ze altijd kunnen bouwen, Dankbaar en trots de Buurt waar ze al binnen een jaar zo hartelijk zijn ontvangen, Trots op de Jeugdheersers met wie ze samen zo genoten hebben, op alle leden van de Vereniging in welke hoedanigheid dan ook.. Een mooie opsomming van de activiteiten die soms heel feestelijk met iedereen erbij, en soms heel bijzonder en persoonlijk zijn, afgewisseld met een rake opmerking van onze opperuul om de spanning even van de toespraak af te halen. Hoe bijzonder het was dat zijn broer Rick degene was die hen de vraag stelden of ze voorop wilden gaan dit jaar. Vertrouwenspersonen Rick en Daniek Vrensen die als enige wisten wat er bedoeld werd met “de volgende receptie is bij jullie” en die heel waardevol zijn geweest voor ons prinsenpaar voor het uitkomen nu bijna 4 maanden geleden tot het moment dat het achter uiteindelijk het ei wel heel erg spannend was.. schitterende vooravonden, een receptie, tja …… en dan carnaval zelf. Een onvergetelijk moment op het balkon met al die ulewappers.. een schitterende optocht met dingen die echt op hun gemaakt zijn en de prachtige wagen van CV op zijn Heundjes die ze nu van de andere kant mochten bekijken.. maar ook het ziekenbezoek op de maandagochtend… dansen met de kinderen die je er bovenop helpen en de dankbaarheid van ouders die je terugkrijgt.. en dan nog een aantal feestjes…. Prins Robin herhaalt ook nog de boodschap tijdens de Carnavalsmis anderhalve week geleden. Ben tevreden met wat je hebt.. niet zijn blessure, maar 1 pols waar je nog wel wat mee kunt, en niet de regendruppels aan het begin maar een zonnetje dat aan het einde in de verte toch zichtbaar was zijn daar maar kleine voorbeelden van. En zowel Prinses Yvonne als Prins Robin sluiten hun toespraak af met de dankbaarheid en trots die ze voor elkaar voelen.. Wat is het toch genieten om te zien dat 2 jonge mensen op deze manier terugkijken en gelukkig zijn met deze bijzondere periode waarvan slechts 58 voorgangers van hen echt kunnen weten hoe het is.. Ook Prins Robin en zijn Prinsesje Yvonne hebben de werkwoorden feesten en genieten tot een kunst verheven..

Maar dan is het moment aangebroken dat de Ulewapperstrein op het eindstation van dit seizoen is aangekomen.. Ook voor de leden van CV de Ulewappers is het tijd afscheid te nemen van Carnaval 2019. Met de nog 3 uurkes achteraf op het programma worden in een wat kortere versie als gebruikelijk de leden van de Ulewappers Hofkapel vanaf 20.49 uur uit hun functie ontheven waarna een 5-tal minuten later de eerste steken van het toneel verdwijnen. De leden van de raad bedanken in navolging van de Ulewappers Hofkapel persoonlijk ons prinsenpaar en visa versa voor een geweldig feest wat ze samen hebben mogen beleven.. Een belangrijke motor van dit feest is de volgende groep die aan de beurt is hun steken in te leveren, de leden van het bestuur met als een na laatste voorzitter Rick Donkers. Nog 3 steken en 1 kroontje zijn er om exact 21.00 uur te gaan.. een uitgebreid dankwoord nog voor de Adjudanten die ons Prinsenpaar begeleid hebben, Ex-Prins Ronald I en zijn Ex Prinsesje Ilse hebben hun taak met verve volbracht.. Vorst Cor die ook altijd voor het prinsenpaar klaar staat en alle activiteiten het woord voert wordt door de Opperuul bedankt en uit zijn functie ontheven voordat hij de taak krijgt definitief het kroontje en de cape te ontdoen bij zijn Prinsesje.. en waar voorzitter Rick 189 dagen geleden degene was die zijn broertje vroeg of hij samen met zijn Yvonne voorop wilde gaan met de Carnaval, zo is hij ook degene die om 21.11 uur de steek weer afneemt van onze heerser, hem ontdoet van de cape en de scepter weer in ontvangst neemt zodat hij opnieuw langs zijn broertje Robin Donkers en zijn vriendin Yvonne Jenniskens op het podium staat als de Ulewappers Hofkapel vol gas gaat en na een spektakelstuk aan muziek waarin ze de longen uit hun lijf blazen traditioneel afsluiten met de Bolero waarmee Carnaval 2019 nu echt ten einde is.. maar ook hier gaat het feestje nog even door met 3 uurkes Achteraf waarin iedereen zich

nog 1 keer even helemaal kan laten gaan.. Alle Ulewappers en Ulewapperinnekes die op welke manier dan ook bij hebben gedragen aan Carnaval 2019 met in het bijzonder Jeugdprins Thijs, Jeugdprinses Britt, Prins Robin en Prinses Yvonne… Bedankt voor weer een geweldig Carnavalsseizoen 2018-2019.. het was weer GENIETEN!