BOERENBRUILOFT 24 FEBRUARI 2009 

BOERENBRUIDSPAAR

Tom van Henk van Lies en Hoetsen Jo en Mieke van Truus en Toniën Pierre

Kelly van Gerard van Jan den Hens en Net van Willemkes Jong en Jacqueline van Jet en Giepkes Chris

OUDERS BRUID

Leo van Linnard van Jan Biemans en An van Kobus Op Heij

Els van Piet van Willem Wolters en Trina van Frans Mertens

OUDERS BRUIDEGOM

Will van Sjef van Gog en Anna van de Steuker

Lenie van Riek Heijnen en Graad van Willemkes Jong

GETUIGEN BRUID

Barfi alias John de Kleus van de Kleine Heitrak in de Aastense Pil

GETUIGEN BRUIDEGOM 

Bruidegom: Jurgen van Leo van Sjef den Bukkem en Greet van Theewes Handrie