Aanstaande zondag barst officieel het carnavalsgedruis in heel Zuid-Nederland los maar daar wordt in het Ulewappersrijk niet op gewacht, na afsluiting van een geweldige receptie afgelopen zaterdag zitten de vooravonden erop en kan de echte warming-up beginnen.. De afgelopen jaren ging CV de Ulewappers op woensdagavond / donderdagmiddag naar een Carnavalsactiviteit in zorgcentrum st. Jozef. Door omstandigheden was dat dit jaar niet mogelijk, maar uiteraard werden onze Ulewappers die het ons geleerd hebben om carnaval te vieren niet vergeten.. Prins Peter II, zijn prinsesje Chantal, en een kleine delegatie van het bestuur brachten op donderdag in het begin van de avond een bezoekje aan hen onder het genot van een bakje koffie werd er even lekker gekletst hoe het met ze ging en natuurlijk over de carnaval.. een bezoek en gebaar dat zeer werd gewaardeerd, en ook ons prinsenpaar kon zelf ook heerlijk genieten van de verhalen van deze ervaren carnavalsvierders.

Na dit bezoek trok het gezelschap richting residentie ’t Dorpscafe waar een aantal raadsleden aan zal sluiten om het prinsenpaar en de buurt bij te staan bij de onderhandelingen die hun te wachten staan met als doel om Wapke ook dit jaar zijn plekje op de Prinsenwagen te verzekeren zodat hij van daaruit kan waken over de optocht en zelf ook kan genieten van alle creaties die weer voorbij komen. Even lekker rustig genieten nadat er weken “jacht” op hem werd gemaakt door tientallen ulewappers die uiteraard het beste met ons Wapke voorhadden. Iets wat al blijkt uit de operatie en revalidatie die wapke vorig jaar heeft ondergaan waardoor hij toch traditiegetrouw in het eerste weekend van Januari kon uitvliegen.

Na een 8 weken lang durend jachtseizoen waarin hij dus diverse malen werd gevonden, verzorgd en weer uitgezet blijken opnieuw de ervaren Bokke-rijders het spel gewonnen te hebben en met ons Prinsenpaar in onderhandeling te mogen gaan. Wellicht een zware klus dus voor Prins Peter en zijn Prinsesje Chantal. Echter als ons Prinsenpaar en hun gevolg om 21.11 op feestelijke wijze worden onthaald in café Internos blijken niet alleen de winnaars en andere wapke-zoekers aanwezig te zijn. Ook nu laat de Mozik zich van een goede kant zien door klaar te staan voor ons prinsenpaar. Ze hebben een flinke delegatie gestuurd. De 2 ex-prinsen Dirk I en John II, ex-prinses Ineke en John Verstappen zullen onze heersers bijstaan tijdens de onderhandelingen.

Nadat er gezellig al wat gekletst is over hoe het wapke seizoen verlopen is neemt Frank Manders het woord en vraagt om beide partijen naar de onderhandelingstafel te komen. De eerste slag wordt binnengehaald door de bokkerijders om toch plaats te nemen aan de traditionele onderhandelingstafel. Eenmaal gesetteld worden een 8-tal eisen op tafel gelegd waarvan er eentje al tijden het voorlezen van de eis wordt ingewilgd. Een drankje voor de Bokkerijders. Echter zullen ook zij voor de rest op hun hoede zijn niet hun hand te overspelen want een adviseur, advocate en een paar ex-prinsen weten ook zij dat ze als gelijke aan tafel zitten.. het eisenpakket bevat dan ook naast een aantal persoonlijke beloningen een aantal ludieke eisen ten faveure van alle wapke-zoekers en het spel in het bijzonder. De eisen aangehoord te hebben gaan Prinsenpaar en buurt in beraad, zullen op een aantal eisen ingaan maar ook worden er eisen van tafel geveegd als breekpunt in de onderhandeling.

Bij terugkomst aan de onderhandelingstafel krijgen ze van Prinses Chantal een schikkingsvoorstel waarvoor ditmaal de bokkerijders even in beraad gaan, maar komen er vrij snel op terug dat dit niet voldoende is. Een paar handreikingen van beide zijde verder lijken ze er toch snel uit te komen maar op de laatste eis onstaat er toch even een impasse.. en na veel gepraat wordt de taktiek toegepast het langste even niks te zeggen of toe te geven, vragende blikken over en weer en gesmiespel intern in beide kampen wat er nog gedaan kan worden en waar zeker niet aan toegegeven gaat worden.. schoorvoetend worden nog enkele eisen of toezeggingen aangepast totdat prinses Chantal na kort overleg met haar adviseurs met een alternatief voor deze laatste eis komt.. de bokkerijders kijken elkaar nog even aan en gaan akkoord. Er is een deal! De handen worden geschud en het glas wordt geheven.. de onderhandelingen zijn naar ieders tevredenheid weer afgerond en Wapke zal net als ons prinsenpaar gegarandeerd zal doen aanstaande zondag weer stralen vanaf de prinsenwagen…

Nadat de overeenkomsten nog even op papier worden gezet neemt Frank Manders om 11 voor 11 weer het woord om het heuglijke nieuws en de overeengekomen punten kenbaar te maken aan alle aanwezigen. De belangrijkste eisen welke in het belang van het spel en de wapkezoekers waren zijn deels ingewilgd en ons prinsenpaar gaat zich er voor inzetten dat er een nieuwe werkende site / forum komt waarmee ook nieuwe wapke-zoekers kunnen worden getriggerd en ook zij alle informatie krijgen om aan het spel deel te nemen, en die beheert zal worden zodat deze ook up-to-date blijft. Daarnaast zullen buurt en ons prinsenpaar zich inzetten voor het maken van een promotiefilmpje zodat dit traditionele en geweldige spel in de gezonde buitenlucht door nog meer mensen gespeeld gaat worden en waardoor het jachtseizoen alleen nog maar leuker en ludieker wordt voor iedereen. Het nieuwe seizoen, hopelijk dus met een aantal nieuwe wapke-zoekers zal ook feestelijk worden geopend in het eerste weekend van 2021 door ons prinsenpaar onder het genot van een bakje koffie en een lekker stuk gebak.

Daarnaast is overeengekomen dat de Bokkerijders ervoor zullen zorgdragen dat Wapke op tijd weer op de plaats zal zijn waar hij op zondag-morgen zijn vertrouwde plekje op de prinsenwagen kan innemen. Bij deze overdracht van Wapke zal er een kratje HJ klaarstaan en een halve doos worstenbroodjes.. de andere helft zal pas overhandigd worden als de Bokkerijders, voltallig aanwezig zullen zijn tijdens de afsluiting van Carnaval op carnavalsdinsdag. Met de inwilliging van de laatste eis komt er een Natuurliefhebster achter dat haar zonen bij de Bokkerijders inmiddels in het bezit zijn gekomen van haar paraplu.. iets wat aan het einde van deze avond wellicht nog wel van pas kan komen.. en na goedkeuring van alle aanwezigen wordt er nogmaals geproost op geslaagde onderhandelingen na weer een voor de wapke-zoekers een heel gezellig “jacht”seizoen. En ben je geinteresseerd hoe zo’n seizoen verloopt. Leest het verslag in de gezelligste krant van Nederland, of vraag het een van de wapke-zoekers.. zij zullen je gegarandeerd kunnen overtuigen om komend seizoen deel te gaan nemen en dan op de donderdag voor carnaval een gezellige afsluitende avond te beleven.

Tot slot voordat ons prinsenpaar en hun gevolg weer terugkeren richting de residentie neemt natuurliefhebber en ex-Prins Gerard I nog even het woord. Vorig jaar kreeg hij de “Hoofd”Prijs toebedeeld, een troffee van een toevallige vondst tijdens de zoektochten naar Wapke. Hij heeft besloten hier een wisselbeker van te maken, en inmiddels op een standaardje geeft hij deze Hoofd-prijs door aan een bijzondere wapke-zoeksters. Tijdens het uitlaten van haar hond kwam niemand minder dan onze eigen Prinses Chantal wapke tegen en liet dit via social media meteen weten.. wellicht dat ze ook komend jaar samen met haar speurhond de zoektocht naar Wapke ook komend jaar zal gaan inzetten als voorlopig beste wapke-zoekster van 2020.. Prins Peter bedankt daarna nog alle aanwezigen voor een gezellige avond en het verzorgen van Wapke de afgelopen tijd. En hij sluit af met zijn gouw advies… een advies waar alle Ulewappers en Ulewapperinnekes morgenmiddag alweer gehoor aan kunnen geven.. als nadat in de gymzaal van de basisschool Carnaval voor de Jeugd word geopend met Jeugdprins Keano, Jeugdprinses Jenthe en hun gevolg en daarna samen met de jeugd dit geweldige feestje voort gaan zetten in de residentie.. dus pak die kans om samen met en van de jeugdcarnaval te GENIETEN.. en Lèèf, en zôrrig da ge dur bij bent, ALAAF!!